Państwa Pupile w Naszym Ośrodku

Pieski i Kotki
Spędź swój pobyt w Naszym Ośrodku z Pupilem 


Jeśli chodzi o Państwa pupile to Nasz Ośrodek akceptuje tylko pieski i kotki ale muszą one spełniać wymogi regulaminu (dostępny poniżej). Każdy pobyt Państwa pupila musi zostać zgłoszony podczas rezerwacji pobytu telefonicznie. W przypadku braku zgłoszenia Ośrodek może odmówić przyjęcia.


 
REGULAMIN POBYTU ZWIERZĄT
KONIECZNIE PRZECZYTAJ PRZED PRZYJAZDEM

 
1. Zgodę na pobyt zwierzęcia w Ośrodku wydaje recepcja,jeśli zwierzę spełni wymagania regulaminu

2. Pobyt zwierząt w Ośrodku jest bezpłatny

3. Na terenie obiektu mogą przebywać tylko zwierzęta domowe (psy i koty do 5 kg)

4. Warunkiem przyjęcia zwierzęcia jest zgłoszenie przyjazdu Gości ze zwierzęciem w momencie rezerwacji pokoju. W przypadku wcześniejszego niepowiadomienia recepcji Ośrodka, zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia zwierzęcia

5. Przyjmujemy wyłącznie zwierzęta zdrowe, posiadające książeczki zdrowia (aktualne szczepienia,odrobaczenia). Ośrodek ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt chorych lub bez dokumentów.

6. Na terenie Ośrodka oraz w otoczeniu Ośrodka, zwierzęta muszą być wyprowadzane na smyczy i w kagańcu (w przypadku psów), pod opieką właściciela lub osoby upoważnionej

7. Obowiązuje bezwzględny zakaz wprowadzania zwierząt na teren jadalni

8. Właściciel jest odpowiedzialny za zachowanie zwierzęcia w Ośrodka, zachowanie ciszy i niezakłócanie spokoju innym Gościom. W przypadku powtarzających się skarg ze strony innych Gości, Ośrodek zastrzega sobie prawo do prośby o usunięcie zwierzęcia z Ośrodka

9. Wszelkie szkody w mieniu Ośrodka lub w mieniu innych Gości spowodowane przez zwierzę będą indywidualnie wyceniane przez Dyrekcję Ośrodka, a ich kosztami zostanie obciążony Właściciel zwierzęcia

10. Właściciel zobowiązany jest do sprzątania nieczystości pozostawionych przez zwierzę na terenie oraz w otoczeniu Ośrodka. Właściciele psów proszeni są o wyprowadzenie zwierząt poza teren obiektu, a właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem. W przypadku niedostosowania się niniejszego punktu, Ośrodek zastrzega sobie prawo do naliczenia dodatkowego obciążenia za ponadprogramowe sprzątanie nieczystości pozostawionych po zwierzęciu. Opłata wynosi 100 zł za każdorazowe podjęcie działania przez Ośrodek.

11. Żadne ze zwierząt nie powinno być pozostawione same w pokoju, jeżeli w tym czasie zakłóca spokój innych Gości

12. Akceptujemy wyłącznie wysterylizowane koty

13. Ośrodek ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt uznawanych powszechnie za groźne lub agresywne, w tym gadów, pajęczaków oraz psów rasy: Amerykański pit bull terier, Dog z Majorki, Buldog amerykański, Dog argentyński, Dog kanaryjski, Tosa, Rottweiler, Akbash dog, Anatolian karabash, Moskiewski stróżujący, Owczarek kaukaski.


14. Mając na uwadze specyfikę Ośrodka — zastrzegamy sobie nieprzyjęcie lub cofnięcie pozwolenia na pobyt zwierzęcia w Ośrodku w przypadku agresywnych zachowań względem ludzi, małych dzieci oraz innych zwierząt przebywających w Ośrodku

W okresie Ferii i Wakacji nie można przebywać na terenie ośrodka z zwierzętami domowymi